Aramada; kanunlarla özel hükümlere bağlanmış Kişiler Hakkında