Özel Mülkiyetlere Konu Kapalı Alanların Özellikleri