Silahlı ve Silahsız Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitimi (Silahlı – Silahsız)

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI

Yasal mevzuat uyarınca 50 saatlik yenileme silahsız eğitimi ve silahlı görevliler için silah eğitimini de içeren 60 saatlik eğitim olarak düzenlenmektedir.

Güvenlik Sertifikasını yenilemek isteyen Güvenlik Görevlileri aşağıdaki Ders Programı müfredatında eğitimlerini görmektedirler.

DERS PROGRAMI

 1. ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

10 saat – İnteraktif

5188 sayılı Yasa, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları, yetkiler karşısında kişi hakları, İş kanunu ve işçi hakları, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanunu’na göre uygulanacak yaptırımlar.

 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

10 saat (7 saat teorik, 3 saat uygulamalı)

Kontrol, nokta ve devriye hizmetleri; yakalama, arama, el koyma, zor kullanma, tutanak düzenlenmesi, temel uyuşturucu madde bilgileri, olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi, şüpheli şahıs, paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler.

 1. GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI

3 Saat – Tümü uygulama

Kapı ve El tipi metal dedektörü, X-RAY cihazı, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörü ve güncel teknolojik sistemler.

 1. TEMEL İLK YARDIM

4 saat (2 saat teorik, 2 saat uygulamalı)

İlkyardımın tanımı, amacı, olay yeri değerlendirilmesi, temel yaşam desteği; kanama, şok ve yaralanmalar; yanık, donma ve sıcak çarpmaları; kırık, çıkık ve burkulmalar; koma, zehirlenmeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, hayvan ve böcek ısırmaları.

 1. YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

4 saat – İnteraktif

İtfaiye teşkilleri, yanma ve yangın, yangın sebepleri, doğalgaz, LPG, akaryakıt yangınları, önleyici tedbirler, söndürücü maddeler, söndürme ilkeleri, söndürme cihazları, yangın dolapları, yangın türleri, tabii afetlerde yardım ve kurtarma yöntemleri.

 1. UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ

1 saat – İnteraktif

Uyuşturucu madde türleri ve genel olarak tanınması.

 1. ETKİLİ İLETİŞİM

8 saat – İnteraktif

İletişim teknikleri, empati ve sempati kavramı.

 1. KALABALIK YÖNETİMİ

4 saat (2 saat teorik, 2 saat uygulama)

Teorik olarak Toplum Psikolojisi, grup dinamiği, çatışma nedenleri ve önleme yöntemleri, kalabalık oluşumu ve özellikleri; pratik olarak önleme ve müdahale esasları, cop kullanma, göz yaşartıcı gazların özellikleri ve korunma yöntemleri.

 1. KİŞİ KORUMA

4 saat – Tümü uygulama

Korumanın ilkeleri, suikastlar, yaya ve araçla koruma teknikleri, öncü çalışması.

 1. GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

2 saat – İnteraktif

Genel kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları, genel kolluk-özel kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri ve önemi, özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü, genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar.

 1. SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ

10 saat (5 saat teorik, 5 saat uygulama)

Silah mekaniği, silah temizliği ve bakımı, atış, güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar.

WhatsApp WHATSAPP DESTEK